Zanita ー MilanWHO / Zanita Whittington

WHAT / Emporio Armani

WHERE / ITALY, Milan

WHEN / Spring Summer 16