Chiara ー MilanWHO / Chiara Totire

WHAT / Unknown

WHERE / Italy, Milan

WHEN / Spring Summer 16