Satoshi ー ParisWHO / Satoshi Klein

WHAT / Unknown

WHERE / France, Paris

WHEN / Spring Summer16