D.Gnak AW16 Back Stage ー Seoul
WHO / Men, Woman

WHAT / D.Gnak

WHERE / Korea, Seoul

WHEN / Autumn Winter 16