Couple ー SeoulWHO / Woman. Men

WHAT / Rick Owens

WHERE / Korea, Seoul

WHEN / Autumn Winter 16