Daichi ー TokyoWHO / Daichi Kawamoto

WHAT / Giorgio Armani

WHERE / Japan, Tokyo

WHEN / Autumn Winter 16