Natalia & Luiza ー TokyoWHO / Natalia Mallmann , Luiza Scandelari

WHAT / Unknown

WHERE / Japan, Tokyo

WHEN / Autumn Winter 16