Gray ー SeoulWHO / Gray Dragon

WHAT / Unknown

WHERE / Korea, Seoul

WHEN / Autumn Winter 16