Woman ー SeoulWHO / Woman

WHAT / Thrasher

WHERE / Korea, Seoul

WHEN / Autumn Winter 1