PORTRAITER


Connor Newall, 2020, Tokyo


Mii, 2020, Tokyo


Takato Harashima, 2019, Tokyo


Marcelo Burlon. 2019, Tokyo


Arisa Nakagawa, 2019, Tokyo


Kim Min Jae, 2019, Seoul


Yulia Shur, 2019, Tokyo


Riku Onodera, 2019, Tokyo


Chloe, 2019, Tokyo


Su Min Kim, 2018, Paris


 Kozue Akimoto, 2018, Paris


Yuriko, 2019, Tokyo


Lawrence v. Mohl, 2019, Tokyo


Kafka Shishido, 2019, Tokyo


Masahiro Koyama, Tokyo, 2019


Bilal Cudjoe, 2018, Paris


Emma, 2018, Paris


Natasha, 2018, Paris


Simone, 2018, Paris


Davide Marino, Paris, 2018


Tatsuki Chiba, Tokyo, 2018


Alex, Tokyo, 2018


Mioko, Tokyo, 2018


Mao, Fukuoka, 2018


Marc Morgan, London, 2018


Marina Thomas, Paris, 2018


Hirofumi Kurino, Tokyo, 2018


Yuri Nakagawa, Tokyo, 2018Shinsuke Nakada, Tokyo, 2018


 Yasuto Kamoshita, Tokyo, 2018


Haruna, Tokyo, 2018


Sita, Paris, 2018


Takanori Iwata, Paris, 2018


Sandara Park, Paris, 2018


Shuhei Nomura, Paris, 2018


EXILE Naoto, Paris, 2018


Swae Lee, Paris, 2018


Kubo, Paris, 2018


Yohiji, Paris, 2018


Giovanni, Paris, 2018


Yasiin, Paris, 2018


Bajowoo, Paris, 2018


King Bell, Paris, 2018


Andrew, Paris, 2018


Xin, Paris, 2018


Tubasa, Paris, 2018


Alexis, Mike, Tokyo, 2018


Adrian, Tokyo, 2018


Katie, Tokyo, 2018


Sehee, Tokyo, 2018Evangeline, Tokyo, 2018 


Nunzio, Tokyo, 2018


Jude, Tokyo 2018


Andreas, Fukuoka, 2018


Nathan, Tokyo, 2018


Olivia, London, 2018


Soo joo, Paris, 2018


Mademiselle Yulia, Paris, 2018


Julien, Paris, 2018


Kozue Akimoto, Paris, 2018


Teddy, Paris, 2017


Karlie, Paris, 2017


Aleksandra, Paris, 2017


Marianna, Fukuoka, 2017


Anine, London, 2017


Hyoxxi, Seoul, 2017


Jae, Seoul, 2017


Lois, Fukuoka, 2017


Min, Fukuoka, 2017


Focus Paper Crew, Fukuoka, 2017


Yuuka, Fukuoka, 2017


Erika Toda, Paris, 2015


Rola, Paris, 2015


Simone, Milan, 2015


Michelle, Paris, 2015